Verwijzing

Of er een verwijzing van een arts nodig is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar. Deze polis voorwaarden verschillen zodanig, dat ik U daar geen advies over kan geven. Dus zelf vóór het eerste consult informeren, dan komt U niet voor verrassingen te staan.

Doorverwijzing

Mochten de onderzoeksresultaten aanvullend medisch onderzoek vereisen, dan zal ik die met U bespreken.